Koncept  
Obsah  
Ciele  
Výučbové materiály  
Časový plán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AquaWis
Projekt Aqua

Vodné ekosystémy sú ideálnym modelovým objektom na výučbu biológie so zameraním na ekológiu. Poznaním vzťahov prebiehajúcich v tečúcich i stojatých vodách sa dajú vysvetliť takmer všetky ekologické pojmy. Navrhovaný projekt preto zahŕňa tvorbu nových moderných výučbových materiálov pre učiteľov biológie, ktorí vyučujú ekológiu v prvom ročníku gymnázií.

Upútavka z videí, ktoré získajú účastníci projektu Aqua:Video upútavka na stiahnutie: Projekt Aqua - trailer (mp4 - full HD, slovenská verzia)Video upútavka na stiahnutie: Project Aqua - trailer (mp4 - full HD, anglická verzia)